Klacht of compliment

Wij streven ernaar onze werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening of over de wijze waarop u door een van onze medewerkers bent behandeld. Alleen wanneer u uw ontevredenheid kenbaar maakt, kunnen wij er iets mee doen.

De klachtenregeling is bedoeld voor klachten en tips die gaan over de dienstverlening van onze medewerkers. Een klacht/tip kan bijvoorbeeld een uiting zijn van onvrede over onze werkzaamheden, de behandeling of over hoe er met u is omgegaan.

U kunt het beste uw klacht eerst open bespreken met de medewerker waar u contact mee heeft (gehad). Leidt dit gesprek niet tot een goed resultaat, dan kunt u intern een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Formenz. Dien uw klacht zo snel mogelijk in, bij voorkeur schriftelijk. Dit kan hieronder of vraag bij Formenz om het klachtenformulier.

Wordt de klacht intern niet tot een goed einde afgewikkeld. Dan kan er beroep gedaan worden bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg. U kunt gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris door op website www.klachtenportaalzorg.nl te bezoeken en/of contact op te nemen via info@klachtenportaalzorg.nl. Daar wordt stapsgewijs beschreven hoe een klachtprocedure eruit ziet en hoe u een klacht kunt indienen. U kunt ook ons algemene telefoonnummer bellen voor advies met betrekking tot klachtenprocedure.

Uiteraard horen wij ook graag als u tevreden bent over de dienstverlening of over de wijze waarop u door een van onze medewerkers bent behandeld.

Ik heb een compliment

Naam*

E-mailadres*

Telefoonnummer*

Welk compliment wil je geven?*

Ik heb een klacht

Naam*

E-mailadres*

Telefoonnummer*

Aard van de klacht / tip*

Betreft medewerker

Welk resultaat of vervolgactie is gewenst